VOOR DE HELE SCHOOL

LEEROMGEVINGEN

TASTBAAR & ONLINE

De leeromgevingen van Leskracht bestaan uit tastbaar en online gereedschap. Doordat de leeromgevingen volledig op elkaar afgestemd zijn, verloopt de overstap naar een volgende bouw natuurlijk. Kleuterstof, Regenboog Wereldkist en Spectrumbox worden geleverd als een compleet pakket. Uitvoering en stijl van de onderdelen zijn afgestemd op de leeftijdsgroepen, maar de basis blijft hetzelfde: de werkwijze van Leskracht.

doorgaande lijn & SCHOOLBREED

Met inzet van Kleuterstof, Regenboog Wereldkist en Spectrumbox werk je schoolbreed aan dezelfde thema’s. Met gebruik van de twee- en driejarencyclus zijn de kerndoelen en tussenleerdoelen van alle vier de domeinen (Mens & Samenleving, Natuur & Techniek, Ruimte, Tijd) van wereldoriëntatie afgedekt. De thematische indeling van Leskracht zorgt voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, waarbij kennis wordt gestapeld.

training, begeleiding en consultancy

Onderzoekend leren vraagt om een verandering van het gedrag van de leerkracht. Daarvoor is het van belang dat leerkrachten worden begeleid bij de implementatie van de manier van werken en het gebruik van materiaal. Dit is een doorlopend proces met onder andere:
 • Een online module
 • Een projectvoorbereiding per bouw
 • Begeleiding op de werkvloer

KLEUTERSTOF

De procesgeoriënteerde didactiek van Kleuterstof zet verwondering en nieuwsgierigheid om in actieve leerervaringen, die gekoppeld zijn aan alle SLO leergebieden voor het jonge kind. Binnen het onderzoekend en ontwerpend spelen (W&T)  wordt het ‘spel’ benut om het ontdekken en experimenteren richting te geven. De materialen en richtlijnen van Kleuterstof helpen de leerkracht en de kinderen om samen een krachtige speelleeromgeving op te bouwen, met activiteiten die spannend, sociaal, creatief en uitdagend zijn. De aanpak kenmerkt zich door:
 • betekenisvolle & thematische projecten;
 • samenhang op basis van SLO doelen voor het jonge kind:
 • woordenschataanpak met afbeeldingen:
 • een aanpak voor sociaal-emotionele vorming;
 • de leeractiviteiten verlopen als een verhaal;
 • er wordt ingehaakt op de werkelijkheid en invulling van de kinderen;
 • zichtbaar chronologisch verloop van de W&T-fases;
 • identificatie met gebruik van Zelfie als personage en didactische handpop;
 • onderwijs met de motiverende kracht van spel;
 • balans tussen vrijheid en structuur;
 • de kinderen krijgen de ruimte voor inbreng en initiatieven;
 • vraaggerichte benadering (met sleutelvragen);
 • verdiept leren vanuit doelen in samenhang.
 • Doorlopende woordenschat-aanpak groep 1-8
 • Doorlopende leerdoelen-schema’s groep 1-8
kleuterstof logo
Regenboog Wereldkist logo

REGENBOOG WERELDKIST

De Regenboog Wereldkist is ontwikkeld voor de middenbouw (groep 3 t/m 5). Het materiaal en de werkwijze van de Regenboog Wereldkist is aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen vanaf groep 3. De leeromgeving is inclusief:
 • Digitale kennisbank (bronnenmateriaal)
 • Gedragsverwachtingen voor coöperatief leren
 • Geen leskist maar een gefaseerd leerproces
 • Stappenplannen voor het aanleren van algemene vaardigheden, presentatievormen en creatieve werkstukken (meta-cognitie)
 • Instructiefilmpjes per fase
 • Logboekformulieren per fase (taal)
 • AVI Tekstmap Wereldoriëntatie
 • Meer dan 100 thematische voorwerpen
 • Online omgeving
 • Volledig kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie in de middenbouw (Mens & samenleving, Natuur & techniek, Ruimte, Tijd)
 • Doorlopende woordenschat-aanpak groep 1-8
 • Doorlopende leerdoelen-schema’s groep 1-8
 • Whiteboards als visuele ondersteuning van het proces

SPECTRUMBOX

De Spectrumbox is ontwikkeld voor de bovenbouw (groep 6 t/m 8). Het materiaal en de werkwijze is aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen vanaf groep 5. De leeromgeving is inclusief:
 • 110 informatiekaarten bij TULE-doelen (wereldoriëntatie)
 • Digitale kennisbank (bronnenmateriaal)
 • Gedragsverwachtingen voor coöperatief leren
 • Gefaseerd leerproces inclusief instructiefilmpjes per fase
 • Logboekformulieren per fase (taal)
 • Online omgeving
 • Projectbord als visuele ondersteuning van het proces
 • Stappenplannen voor het aanleren van algemene vaardigheden, presentatievormen en creatieve werkstukken (meta-cognitie)
 • Volledig kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie in de bovenbouw (Mens & samenleving, Natuur & techniek, Ruimte, Tijd)
 • Doorlopende woordenschat-aanpak groep 1-8
 • Doorlopende leerdoelen-schema’s groep 1-8
spectrumbox logo groot