De digitale lees- en leeromgeving voor het basisonderwijs

De Wereldoriëntatie-Biebbox is dé digitale lees- en leeromgeving voor het basisonderwijs. Met de Biebbox beschikken leerkrachten en leerlingen van groep 1 t/m 8 over een rijke verzameling aan wereldoriëntatie-bronnen, zoals prentenboeken, teksten, praatplaten, woordkaarten, films, werkbladen, liedjes, opdrachten, educatieve games, E-books, beeldende vorming- en dramalessen. Deze zijn per bouw ingedeeld op basis van de SLO-kerndoelen voor wereldoriëntatie.

               

De Biebbox is naar jouw wens in te richten. De basismodule is al bijzonder volledig met een ruime verzameling van tientallen tot honderden linkjes per leerdoel. Toch kan je ook nog kiezen voor één of twee uitbreidingsmodules. Klik op een module als je er meer over wilt weten.

Met de Biebbox basismodule beschikken leerkrachten en leerlingen van groep 1-8 over een rijke verzameling aan wereldoriëntatie-bronnen: prentenboeken, teksten, praatplaten, woordkaarten, films, werkbladen, liedjes, opdrachten en educatieve games. De Biebbox wordt wekelijks onderhouden en regelmatig geactualiseerd.

Deze basismodule kan als los abonnement afgesloten worden maar je kan deze ook combineren met één of twee uitbreidingsmodules. De kosten bedragen € 1,30 per leerling per jaar, met een minimum van € 200,-. 

Met de optionele uitbreiding van ruim 2000 thematische E-books en teksten wordt de Biebbox een rijke leer- en leesomgeving waarbij kennis over de wereld, woordenschat en tekstbegrip elkaar versterken. De boeken staan per bouw gesorteerd bij de wereldoriëntatie-doelen en er zitten allerlei functies bij zoals een tekstvergroter, leesliniaal, dyslexietools, voorleesfunctie, etc. 

Voor de uitbreidingsmodule E-books bedragen de kosten €4,- per leerling per jaar met een minimum van €400,-.

Voor het stimuleren van de creativiteit en het verdiepen van het ontwerpend leren, kan de Biebbox uitgebreid worden met procesgerichte drama-, muziek- en beeldende vormingslessen. Deze lessen zijn op betekenis gekoppeld aan de wereldoriëntatie-doelen, maar zijn ook rechtstreeks via de homepage van de Biebbox te vinden. 

De kosten bedragen € 1,30 per jaar met een minimum van €200,- voor de volledige uitbreidingsmodule Kunstzinnige oriëntatie.

Webinar ‘Digitale wereldoriëntatie bibliotheek’

In de webinar nemen we je mee in de Biebbox-omgeving en hoe je hier effectief je doelen voor digitale geletterdheid aan koppelt.

‘Na de webinar krijg je voor jouw school twee maanden toegang tot de Biebbox.’ – Chantal