Onderzoekend leren voor wereldoriëntatie concreet gemaakt

Leskracht heeft haar onderwijsvisie vertaald in een thematische aanpak voor wereldoriëntatie en W&T-onderwijs. Omdat er niet één universele beste werkwijze is voor alle kinderen uit de klas, zijn de digitale en tastbare leeromgevingen ingericht als ruime gereedschapskisten waaruit leerkrachten en leerlingen kunnen kiezen uit verschillende tools.

Voor de hele school

De leeromgevingen van Leskracht bestaan uit tastbaar en online gereedschap. Het materiaal is per bouw aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van de leerlingen. Doordat de leeromgevingen volledig op elkaar afgestemd zijn, verloopt de overstap naar een volgende bouw natuurlijk. Hierdoor sluit Leskracht goed aan bij groepsoverstijgend werken of unitonderwijs.
  • Kleuterstof (Onderbouw)
  • Regenboog Wereldkist (Middenbouw)
  • Spectrumbox (Bovenbouw)

Onderzoekend leren

Met de Leskracht-aanpak worden de 7 stappen van onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren binnen de klas uitgerold. De leerinhouden van wereldoriëntatie zijn de basis voor een thematisch speelveld, waarin kinderen hun eigen onderzoeksvragen (leren) stellen. Met een grote hoeveelheid aan gereedschappen en digitaal bronnenmateriaal gaat differentiatie op basis van leerbehoefte automatisch en zonder moeite.
Onderzoekend leren binnen wereldoriëntatie

thematisch werken

Om zoveel mogelijk vanuit samenhang te werken, zijn de kerndoelen en tussenleerdoelen van SLO van de vier domeinen verwerkt in zes verschillende thema’s met drie subthema’s. Dit betekent dat de aangeboden leerinhouden over twee (onderbouw) of drie leerjaren (midden- en bovenbouw) verdeeld worden en daarmee volledig afgedekt zijn.

21e-EEUWSE VAARDIGHEDEN

De Leskracht-aanpak zorgt voor de inbedding van 21e-eeuwse vaardigheden in het dagelijkse onderwijsaanbod. Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, zelfstandig op zoek te gaan naar informatie, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn. Door gebruik van het digitale bronnenmateriaal en de beschikbare stappenplannen leren kinderen tevens ICT-vaardigheden aan.
21e-eeuwse vaardigheden

WAAROM LESKRACHT?

Onderzoekend leren vraagt om een verandering van het gedrag van de leerkracht. Daarvoor is het van belang dat leerkrachten worden begeleid bij de implementatie van de manier van werken en het materiaal. WE DOEN HET SAMEN.

WAAR TE BEGINNEN

stap 2

Presentatie Leskracht om de werkwijze in combinatie met de materialen te ontdekken.

stap 3

Plan een implementatiegesprek met één van onze trainers