THEMATISCH WERKEN

De W&T Leskracht-aanpak is een procesgeoriënteerde onderwijsdidactiek waarbij kinderen, naast het ontwikkelen van kennis, worden verleid om vragen te stellen, samen te werken en het geleerde op uiteenlopende wijze te presenteren. Binnen de schoolbrede wereldoriëntatie thema’s worden houding, vaardigheden, denkwijzen en kennis in samenhang ontwikkeld.

wereldoriëntatie
in samenhang

Binnen de Leskracht-thema’s zijn de SLO kerndoelen en TULE van digitale geletterdheid, wereldoriëntatie, beeldende vorming, drama en taalvorming geïntegreerd:

  • Mens en samenleving
  • Natuur en techniek
  • Ruimte
  • Tijd
  • Beeldend vormingsonderwijs
  • Drama
  • Taal (m.u.v. spelling)
  • Digitale geletterdheid

INCLUSIEF BURGERSCHAP

Bij burgerschap gaat het om een integratie van kennis, vaardigheden, houding en gedrag (BRON: www.onderwijsraad.nl). 

Het begrip ‘burgerschap’ is een begrip dat volop wordt gebruikt, maar voor Leskracht een vanzelfsprekende onderwijsopdracht is. Voor Leskrachtscholen komt er niets nieuws bij: binnen de thema’s wordt er doelgericht en samenhangend gewerkt aan burgerschap. Kerndoel 36, 37 en 38 van ‘Mens & Samenleving’ zijn het meest verbonden met burgerschap.  

Burgerschap 02

THEMATISCHE PROJECTEN

De thematische uitwerking is vertaald in een twee- en driejarencyclus (kleuterbouw en midden- en bovenbouw). De zes schoolbrede projecten zijn onderverdeeld in drie subthema’s per project. De thema’s van de schoolbrede projecten sluiten aan bij de gebruikelijke periodes, vakanties en feesten. In het kader van de kinderboekenweek ontwerpen we ieder jaar een speciale editie met en compleet themapakket voor de groepen 1 t/m 8.

Het thematisch werken met de meerjarencyclus zorgt voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, waarbij de thema’s per bouw op een passend niveau worden aangeboden.

EEN JAAR UIT DE CYCLUS..