Ruimte voor talentontwikkeling

Verschillende inzichten op het gebied van talentontwikkeling, metacognities en open vragen stellen worden gecombineerd met als doel om met elkaars mogelijkheden te verkennen en vaardigheden te ontwikkelen voor bruikbare toepassingen en werkvormen in de groep.

2.400,00

Beschrijving

In de training ‘Ruimte voor Talentontwikkeling’ combineren we verschillende inzichten op het gebied van talentontwikkeling, metacognities en open vragen stellen met als doel om met elkaar mogelijkheden te verkennen en vaardigheden te ontwikkelen voor bruikbare toepassingen en werkvormen in de groep.

“Het grootste gevaar voor de toekomst is denkluiheid” zei Einstein. Hij maakte zich grote zorgen over het afbrokkelen van de creativiteit. Einstein vond dat mensen zich snel laten hinderen door te veel kennis. Anno 2022 is binnen het onderwijs een groeiend besef voor de noodzaak en de effecten van creativiteitsbevordering, kritisch leren en denken en talentontwikkeling.


Professionalisering ‘Ruimte voor Talentontwikkeling’

Sessie I
De eerste module staat in het teken van talentontwikkeling. Om talent zichtbaar tot uiting te laten komen, vindt een continue ontwikkelingsproces plaats. Aan de hand van het SLO model ‘Talent in Ontwikkeling’ (Houkema & Kaput, 2011) wordt dit proces inzichtelijk gemaakt en geven we handvatten (inclusief de bijbehorende gespreksplacemats) mee om op dit gebied aan de slag te gaan met leerlingen.

Sessie II
In de tweede module zoomen we in op het signaleren en bevorderen van verschillende denktalenten. Met gebruik van verschillende technieken en materialen, waaronder de Denksleutels, onderzoeken we praktische toepassingen om het denken te openen bij kleuters, jonge en oudere leerlingen van de basisschool.

Sessie III
De laatste bijeenkomst staat in het teken van het verder ontwikkelen van talenten. Het onderwijs richt zich voornamelijk op linguïstische en logisch-wiskundige intelligentie. Terwijl in het maatschappelijke leven de interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligenties erg belangrijk zijn. Inzicht in de brede talentontwikkeling, stimulerend signaleren en verschillende leerstrategieën bieden ondersteuning bij het vergroten van de motivatie en betrokkenheid van leerlingen.


Studiebelasting:

  • Registeruren: 15
  • Voorbereiding: 2
  • Contacturen: 9
  • Praktijkopdrachten: 4

Andere suggesties…